Spalio 4d. parapijos bažnyčioje rinkosi ketvirtų klasių mokinukai. s. Emanuelė Urbonaitė jiems papasakojo apie Švenčiausią Sakramentą ir vaikučių adoraciją. Diakonas Sigitas Jurkštas pakvietė mokinukus susikaupti ir kalbėti Rožinio slėpinį už savo tėvelius, mokytojus ir draugus.Vaikai meldėsi, dovanojo gėles ir giedojo giesmeles išreikšdami savo meilę Jėzui esančiam Švenčiausiame Sakramente ir Jo Švenčiausiai Motinai Marijai.

Categories: Naujienos