Balandžio 14 d. bus Verbų sekmadienis. Jo metu skaitysime Kristaus kančios aprašymą, prisiminsime jo šlovingą įžengimą į Jeruzalę prieš pat nukryžiavimą.

Šv. Mišios bus 8, 10, 12 ir 18 val.

13.30 val. vaikų šv. Mišių nebebus iki spalio mėnesio.

Norinčius atlikti išpažintį raginame neatidėlioti iki Verbų ar Velykų sekmadienio, bet ateiti šiokiadieniais prieš šv. Mišias, kada būna mažiau žmonių ir mažesnės eilės prie klausyklų.

Categories: Naujienos