Lapkričio 1d.( antradienis)–Visų Šventujų Šventė.

Šventosios Mišios šventadienio tvarka:

8.00, 10.00, 12.00 ir 18.00val. Gedulinės Šventosios Mišios su procesija minint mirusiuosius.

Lapkričio 2d. ( trečiadienis) Mirusiųjų minėjimo diena-Vėlinės

Šventosios Mišios šventadienio tvarka. 8.00, 10.00, 12.00, ir 18.00val.

 Galima laimėti visuotinius atlaidus mirusiesiems, jei tikintieji išpildo įprastines atlaidams gauti sąlygas:
Vėlinių dieną (lapkr. 2 d.) dalyvauja Šv.Mišiose, sukalba „Tėve mūsų“ maldą ir Tikėjimo išpažinimą; Vėlinių aštuondienio metu (lapkr. 1-8d.) pamaldžiai aplanko kapines ir bent mintimis pasimeldžia už mirusius.

Categories: Naujienos