Lapkričio 1 d. (pirmadienį) – Visų Šventujų Šventė.

Šventosios Mišios šventadienio tvarka:

8.00, 10.00, 12.00 val.

18.00 val. Gedulinės Šventosios Mišios su procesija minint mirusiuosius.

Lapkričio 2 d. (antradienį) Mirusiųjų minėjimo diena – Vėlinės

Šventosios Mišios šventadienio tvarka: 8.00, 10.00, 12.00, ir 18.00 val.

Galima laimėti visuotinius atlaidus mirusiesiems, jei tikintieji išpildo įprastines atlaidams gauti sąlygas:
Vėlinių dieną (lapkričio 2 d.) dalyvauja Šv. Mišiose, sukalba „Tėve mūsų“ maldą ir Tikėjimo išpažinimą; Vėlinių aštuondienio metu (lapkričio 1-8 d.) pamaldžiai aplanko kapines ir bent mintimis pasimeldžia už mirusius.

Categories: Naujienos