Lapkričio 1-ąją, Visų šventųjų iškilmės dieną, ir lapkričio 2-ąją, Vėlinių dieną, šv. Mišios mūsų parapijoje bus 8, 10, 12 ir 18 valandomis. Sekmadienį taip pat bus vaikų šv. Mišios 13.30.

Savo intenciją galite užrašyti raštinėje arba prieš šv. Mišias bažnyčioje.

Galima laimėti visuotinius atlaidus mirusiesiems, jei tikintieji išpildo įprastines atlaidams gauti sąlygas:

a) Vėlinių dieną (lapkričio 2 d.) pamaldžiai aplanko bažnyčią ar viešą koplyčią ir ten sukalba „Tėve mūsų“ maldą ir Tikėjimo išpažinimą;

b) Lapkričio mėnesį pamaldžiai aplanko kapines ir bent mintimis pasimeldžia už mirusiuosius.

Be to, primename katalikams, jog Helovinas yra antikrikščioniška, mirties ir demonų garbinimo „šventė”. Tad šios tradicijos raginame nepalaikyti bei šios dienos nešvęsti.

Categories: Naujienos