{ category skelbimai }Primename katalikams privalomą Visų Šventųjų iškilmę lapkričio 1d. ( penktadienį) ir Mirusiųjų paminėjimo dieną (Vėlines) ateinantį šeštadienį ( lapkričio 2d.)
Galima laimėti visuotinius atlaidus mirusiesiems, jei tikintieji išpildo įprastines atlaidams gauti sąlygas:
Vėlinių dieną (lapkr. 2 d.) pamaldžiai aplanko bažnyčią ir ten sukalba „Tėve mūsų“ maldą ir Tikėjimo išpažinimą; Vėlinių aštuondienio metu (lapkr. 1 – 8 d.) pamaldžiai aplanko kapines ir bent mintimis pasimeldžia už mirusius.
Visų Šventųjų ir Vėlinių pamaldų tvarka:
Visi Šventieji, šeštadienis, mišių laikas: 8, 10, 12, ir 18 valandomis. Po vakarinių 18 val. Mišių gedulinė procesija bažnyčioje, meldžiantis už mirusiuosius.
Vėlinės, sekmadienis, mišių laikas: 8,10, 12, ir 18 valandomis. Po sumos 12 val. Mišių gedulinė procesija bažnyčioje, meldžiantis už mirusiuosius.
Per Visus šventus ir Vėlines visos aukos bus skiriamos Kauno Kunigų Seminarijos išlaikymui. Seminarija yra išlaikoma tikinčiųjų aukomis, tad kviečiame prie jos išlaikymo prisidėti.

Categories: Naujienos