Renginys Milikonių progimnazijoje.

Sausio 29 dieną Kauno Milikonių progimnazijoje lankėsi Kauno Arkivyskupijos kunigų seminarijos klierikas Sigitas Jurkštas, jis šiuo metu tarnauja Šilainių Šventosios Dvasios bažnyčioje. Seminaristas pravedė nuotaikingus užsiėmimus su 5b, 5c, 6a ir 6c klasių mokiniais. Spartus tempas, šiuolaikiškai pateiktos tikėjimo žinios, nuoširdus bendravimas ir blic konkursas pabaigoje nepaliko nei vieno abejingo. Skaityti toliau…

Penktokų susitikimas su parapijos klebonu

Sausio 24 d. Šv. Kazimiero progimnazijoje svečiavosi Šv. Dvasios (Šilainių) parapijos klebonas kun. Zydrūnas Paulauskas ir šiuo metu atliekantis parapijoje praktiką klierikas Sigitas Jurkštas. Jis pravedė penktokams trumpą katechezę apie Šv. Mišių prasmę. Kunigas Žydrūnas aukojo Šv. Mišias už penktokus ir mokyklos bendruomenę. Vaikai aktyviai ir drąsiai įsijungė į šventę Skaityti toliau…

Viktorina „Irkis į gilumą”

Sausio 18 d. mūsų parapijoje vyko kasmetinė tikėjimo žinių patikros viktorina ketvirtokams „Irkis į gilumą”. Joje dalyvavo net šešios komandos, kurios paruošė puikius prisistatymus ir sveikinimus. Viktorinos patikros komisijai vadovavo parapijos klebonas Ž Paulauskas, o jam padėjo katechetai L. Anusauskienė, L. Vaitiekūnas bei klierikas S. Jurkštas. Kiekviena komanda buvo apdovanota Skaityti toliau…

Krikščioniška bibliotekėlė

Kauno Milikonių progimnazijos tikybos mokytojos Daivos Kunskienės iniciatyva bei entuziastingai pritarus klebonui Žydrūnui Paulauskui, Šventosios Dvasios bažnyčioje atsirado knygų lentyna. Mokytoja ir penktų klasių mokiniai padovanojo parapijai virš 120 krikščioniškos tematikos knygų. Dabar bažnyčioje besilankantys žmonės gali išsirinkti norimą knygą, parsinešti namo, o perskaitę padėti atgal į lentyną.