Sekminių išvakarėse -Sutvirtinimo šventė

Vakarėjant šeštadieniui Kauno Šventosios Dvasios bažnyčioje rinkosi jaunimas, kuris nuo rudens keliavo sutvirtinamųjų kelią, pripildytą naujomis tikėjimo patirtimis, žinių gausa ir maldos praktika. Šio pasiruošimo metu jaunuoliai apsilankė Kauno Kunigų seminarijoje, susitiko su  jaunimo vadovais Jaunimo centre, dalyvavo kalėdiniame protmūšyje, o programos pabaigoje pasikvietė į savaitgalį sesę Liuciją Grybaitę, kad Skaityti toliau…

Nenutrūkstama adoracija Kauno arkivyskupijoje

Kaip ir  ankstesniais metais, Vyskupų konferencijos nutarimu Lietuvoje tęsiama nenurūkstama Švč. Sakramento adoracija. Šiemet Kauno arkivyskupijai yra skirtas laikas nuo kovo 15 iki gegužės 4 dienos. Šių metų adoracijos intencijos: meldžiamės už pandemijos aukas ir prašome Dievą atitolinti nuo žmonijos pandemijos pavojų; meldžiamės už pašaukimus į dvasinį luomą bei prašome malonės savo pašaukime ištverti; meldžiamės už valdančiuosius, kad Dievas Skaityti toliau…

Lietuvos tradicinių krikščioniškųjų bendrijų kreipimasis

Lietuvos tradicinių krikščioniškųjų bendrijų kreipimasis Vilnius, 2021 m. kovo 9 d. Mes, Lietuvos tradicinių krikščioniškųjų bendrijų atstovai, tikime, kad žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir apdovanotas prigimtiniu orumu. Dėl šio prigimtinio orumo kiekvienas žmogus – ir vyras, ir moteris – turi būti gerbiamas. Krikščioniškosios bendruomenės kviečia visus atpažinti Kūrėjo Skaityti toliau…

Švento Kazimiero dienos paminėjimas

Kovo 3 dieną, Šv. Kazimiero vardo dienos išvakarėse, Kauno Šv. Kazimiero progimnazijoje nuotoliniu būdu į konferenciją „XXI amžiaus žmogaus kelio paieška į harmoningą laimę“ susirinko mokyklos bendruomenė ir svečiai.Praktinėje konferencijoje mokiniai ne tik diskutavo, svarstė, KAIP BŪTI LAIMINGU, bet ir dalyvavo praktinėse veiklose.Tiek svečiai, bendruomenės nariai, tiek patys mokiniai vieni Skaityti toliau…

Valstybės atkūrimo diena.

Valstybės atkūrimo diena. Malda už Tėvynę Lietuvą (numatomos transliacijos) Meldžiamės už Tėvynę Lietuvą, dėkojame Dievui už laisvę. Vasario 14–16 d. 40 val. Švenčiausiojo Sakramento adoracija su „Marijos radiju“ iš Kristaus Prisikėlimo bažnyčios (mažiosios bažnyčios) Vasario 16 d. 10 val. iškilmingos šv. Mišios. Vadovauja arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas. Numatomos arkivyskupijos YouTube, Skaityti toliau…

unrecognizable prayers on pews during mass in catholic cathedral

Šventų Mišių laikas nuo vasario 17 d.

Šiokiadieniais 8, 18 val. Šeštadieniais 9, 10, 18 val. Sekmadieniais 8, 10, 12, 18 val. Apie laiką, kada bus atnaujintos sekmadienių Šventosios Mišios skirtos vaikams (vykstančios 13:30), bus pranešta vėliau. Tačiau dalyvių skaičius ribojamas, atsižvelgiant į susirgimų skaičių Kauno savivaldybėje: 1.    Savivaldybėse, kuriose 14 dienų sergamumas 100 tūkst. gyventojų yra mažesnis nei 200 Skaityti toliau…

2021 m. vasario 12 d. Lietuvos vyskupų laiškas tikintiesiems

Brangūs broliai ir seserys, netrukus įžengsime į Gavėnios laiką. Pelenų trečiadienio liturgija apaštalo Pauliaus žodžiais kalbės apie prasidedantį malonės metą ir besiartinančią išganymo dieną (plg. 2 Kor 6, 2). Dabartinėmis aplinkybėmis, kai viskas trapu, o situacija greitai besikeičianti, Bažnyčia mus kviečia iš naujo atrasti šį metą kaip malonės laiką, kaip galimybę įžengti Skaityti toliau…