Kvietimas į katechezės grupę

Tikintieji yra kviečiami nuolat ugdyti sąmoningą tikėjimą. Atsiliepiant į Bažnyčios kvietimą, parapijoje organizuojama katechezės grupė, kurioje gilinsimės į tikėjimo tiesas, dalinsimės asmeninėmis tikėjimo patirtimis apmąstydami Apaštalų tikėjimo išpažinimą – Credo, pasiremdami Bažnyčios dokumentais ir popiežių katechezėmis. Grupei vadovaus kun. Mindaugas. Susitikimai vyksta antradieniais 18 val. Renkamės Parapijos namuose (prie Raštinės). Skaityti toliau…

Suaugusiųjų ruošimas Sakramentams Kauno Šventosios Dvasios parapijoje

Kauno miesto parapijose ir dekanatų centruose vyksta suaugusiųjų katechezės programa „Ateikite ir pamatysite“.  Šioje programoje dalyvauja visi suaugusieji, kuriems parapijoje reikalingas katechetinis ugdymas:  tėvai vaikų, kurie ruošiasi Pirmajai Komunijai arba Suvirtinimui , suaugusieji, besiruošiantys Krikštui ir kitiems Įkrikščioninimo sakramentams (jiems ši programa tampa Krikšto katechumenatu);  sutuoktiniai, kurie įsipareigojo pasirengti Sutvirtinimo Skaityti toliau…

Registracijos Sutvirtinimo Sakramentui tvarka

Ruoštis Sutvirtinimo Sakramentui priimami jaunuoliai sulaukę 15 metų amžiaus ir vyresni. Užsiėmimai vyks kartą per savaitę: Antradieniais 16:00 – 17:30; Ketvirtadieniais 16:00 – 17:30. Sekmadieniais 10 val. bažnyčioje aukojamos Šventosios Mišios, skirtos jaunimui, kuriose privaloma dalyvauti. Bendras tėvų informacinis susirinkimas vyks rugsėjo 26 d. (sekmadienį) po 10 val. šv. Mišių bažnyčios Skaityti toliau…

Parapijos vaikų dienos stovykla

Šią vasarą jau antrą kartą startavo Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių I) parapijos vaikų dienos stovykla mažiausiems bažnyčios nariams. Visą savaitę žaidėm įvairiausius žaidimus, lankėm būrelius. Taip pat aktyviai judėjome ir radome daug naujų draugų. Kiekvieną dieną lydėjo įdomios katechezės, mokėmės įvairiaisių maldos formų, o dieną baigdavome Šv. Mišiomis. Nors stovykla Skaityti toliau…

Dėl kunigo iškvietimo pas ligonį

Ligonių patepimo sakramentas teikiamas ne vien mirštantiems, bet dar labiau – norintiems pasveikti, arba prieš rizikingą operaciją. Geriausia kunigą iškviesti tuomet, kai ligonis dar yra sąmoningas, pasiruošęs išpažinčiai ir galintis priimti šv. Komuniją. Artimieji turėtų paaiškinti, kad tai nėra paskutinis patepimas prieš mirtį, bet Dievo maldavimas stiprinti sveikatą, padėti pakelti Skaityti toliau…

Žemaičių Kalvarijos atlaidai

Visuotiniai atlaidai Žemaičių Kalvarijjoje pradėti rengti nuo XVIIa pirmosios pusės, pastačius pirmąsias Kryžiaus kelio stotis. Tai, kas Europoje gyvavo beveik 200 metų, persikėlė į Lietuvą, o Žemaičių Kalvarija laikytina pirmu Naujosios Jeruzalės ansamblio pavyzdžiu visoje Lietuvoje. Žemaičių Kalvarijos šventovė – 19 Kryžiaus Kelio koplyčių ir Bazilika Žemaitijoje bei visoje Lietuvoje Skaityti toliau…

Šv.Kazimiero progimnazijos moksleivių rekolekcijos Palangoje

Kauno, Švento Kazimiero progimnazijos mokiniai iš „Jaunųjų kazimieriečių“ grupelės ,vadovaujami tikybos mokytojos Kristinos Ališauskienės  savo atostogas pradėjo neįprastai.Jie dalyvavo penkių dienų rekolekcijose prie jūros,Palangoje. Čia , tyloje ir maldoje ieškojo savo gyvenimo prasmės ir tikslo, stiprino pasitikėjimą Dievu, savimi ir artimu. Gamtos apsuptyje ne tik mėgavosi vandens procedūromis, bet ir Skaityti toliau…