Vakarėjant šeštadieniui Kauno Šventosios Dvasios bažnyčioje rinkosi jaunimas, kuris nuo rudens keliavo sutvirtinamųjų kelią, pripildytą naujomis tikėjimo patirtimis, žinių gausa ir maldos praktika. Šio pasiruošimo metu jaunuoliai apsilankė Kauno Kunigų seminarijoje, susitiko su  jaunimo vadovais Jaunimo centre, dalyvavo kalėdiniame protmūšyje, o programos pabaigoje pasikvietė į savaitgalį sesę Liuciją Grybaitę, kad pasikalbėtų su ja apie Šventąją Dvasią, apie Jos veikimą jų  gyvenime. Ir nors dalį sutvirtinimo pamokėlių teko perkelti į nuotolinę erdvę, tai neatėmė galimybės bendrauti vieniems su kitais, palaikyti ryšį su parapijos kunigais ir katechetais. Ir štai šiandien atėjo ta diena, kai kiekvienas pasiruošęs jaunuolis išpažins savo tikėjimą, savo ištikimybę Kristui ir pasiruošimą įsijungti į parapijos bendruomenę. Arkivyskupas Lionginas Virbalas jaunuoliams  suteikė Sutvirtinimą, linkėdamas tinkamai panaudoti Šventosios Dvasios dovanas ir užauginti savo parapijai gausių tikėjimo vaisių. Iškilmingas Šv. Mišias lydėjo skambios Šv. Dvasiai skirtos giesmės, kurias atliko jaunimo grupė, vadovaujama Vytauto Striogos. Atsisveikinant parapijos klebonas padėkojo arkivyskupui, monsinjorui Artūrui Jagelavičiui, parapijos katechetei Emai Marcinkevičienei ir jaunimo vadovui už puikią Sekminių šventės įžangą  – Sutvirtinimo Sakramento šventę.

Categories: Naujienos