Renginys Milikonių progimnazijoje.

Sausio 29 dieną Kauno Milikonių progimnazijoje lankėsi Kauno Arkivyskupijos kunigų seminarijos klierikas Sigitas Jurkštas, jis šiuo metu tarnauja Šilainių Šventosios Dvasios bažnyčioje. Seminaristas pravedė nuotaikingus užsiėmimus su 5b, 5c, 6a ir 6c klasių mokiniais. Spartus tempas, šiuolaikiškai pateiktos tikėjimo žinios, Skaityti toliau…

Krikščioniška bibliotekėlė

Kauno Milikonių progimnazijos tikybos mokytojos Daivos Kunskienės iniciatyva bei entuziastingai pritarus klebonui Žydrūnui Paulauskui, Šventosios Dvasios bažnyčioje atsirado knygų lentyna. Mokytoja ir penktų klasių mokiniai padovanojo parapijai virš 120 krikščioniškos tematikos knygų. Dabar bažnyčioje besilankantys žmonės gali išsirinkti norimą knygą, Skaityti toliau…