Š. m sausio 12 d.   Šventosios Dvasios parapijos bendruomenėje svečiavosi pranciškonas  kunigas Mykolas su Petrašiūnų parapijos jaunimo grupe. Homilijoje svečias kunigas kalbėjo apie  kiekvieno žmogaus krikšto svarbą. Jis klausė ar kiekvienas prisimena savo krikšto datą, ar švenčia ją kaip savo gimtadienį. Šventų Mišių dalyviai galėjo matyti vaizdus iš meninio filmo apie Jėzaus krikštą ir apmąstyti girdėtos Evangelijos prasmę.

Jungtinis jaunimo choras džiugino tikinčiuosius šlovinimo ir kalėdinėmis  giesmėmis. Taip pat dalinosi savo patirtimi skaitant Šventąjį Raštą ir medituojant gyvą Dievo žodį.

Dėkojame kunigui, broliui Mykolui ir Petrašiūnų parapijos jaunimui už apsilankymą mūsų parapijoje ir nuoširdų pasidalinimą savo tikėjimo patirtimi.

Categories: Naujienos