Naujienos

2017-10-08 Dievo Motinos Marijos Rožinio karalienės atlaidai
Mūsų parapijoje buvo švenčiami Dievo Motinos Marijos Rožinio karalienės atlaidai. Dievo žodžiu ir meilę Dievo Motinai Marijai skatinančia homilija dalinosi parapijos svečias Kauno vyskupijos diakonas Emilis Vasiliauskas. Dėkojame jam ir laukiame vėl apsilankant mūsų parapijoje.
2017-10-07 Piligriminė kelionė
Parapijos sutvirtinamieji kartu su parapijos klebonu Žydrūnu Paulausku, jaunimo vadovu Vytautu Strioga, katechete Ema Marcinkevičiene, parapijos klierikais ir jaunimo sielovados pagalbininkais išvyko į piligriminę kelionę Jos metu aplankė Palendrių vienuolyną, Kryžių kalną ir pranciškonų vienuolyne susitiko su Tėvu Severinu Holocher OFM.  
2017-10-06 Dievo Motinos apsireiškimo 100 metų jubiliejus
Parapijoje buvo minimas Dievo Motinos Marijos apsireiškimo 100 metų jubiliejus.Ta proga į parapijos salę susirink pradinių klasių mokiniai iš įvairių mokyklų.Tikybos mokytoja ir katechetė se. Justina Gruodytė OSB pristatė meninio filmo apie Fatimos apsireiškimą ištraukas ir dokumentinį filmą apie vaikų Švenčiausio Sakramento adoraciją.  
2017-09-03 Savaitgalis palendriuose
Rekolekcijos - tai laikotarpis, kuomet atsitraukiame nuo kasdienių rūpesčių, darbų ir  susikoncentruojame ties dvasiniu gyvenimu. Tokiam laikui susitelkė ir Šventosios Dvasios parapijos jaunimas, kuris nusprendė išvykti į Palendriuose esantį Benediktinų vienuolyną.
2017-08-07 Baidarių žygis
Saulėtomis rugpjūčio 7-9 dienomis parapijos jaunimas kartu su jaunimo vadovu Vytautu Strioga išsiruošė į baidarių žygį.
2017-08-06 Atsimainymo atlaidai
Mūsų parapijoje vyko Kristaus Atsimainymo atlaidai.     
2017-07-08 Žemaičių Kalvarijos atlaidai
Šį kartą parapijos jaunimas buvo nuvykę į Žemaičių Kalvariją, kur vyko Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai nuo 1 iki 12 dienos. Atlaiduose dalyvavo 8 dieną, kuri buvo skirta jaunimui. Drauge su susirinkusiu būriu jaunų žmonių iš įvairių Lietuvos kampelių sudalyvavo šv. Mišiose, kurias aukojo Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas ir po jų visi ėjo Kryžiaus Kelio kalnus, per kuriuos galėjo apgalvoti, bei suprasti kokią kančia patyrė dėl mūsų visų nuodėmių Jėzus Kristus.  
2017-06-14 Gedulo ir vilties dienos minėjimas
Parapijos konferencijų salėje vyko Gedulo ir vilties dienos minėjimas. Jame savo prisiminimais dalinosi  parapijos katechetė Ema Marcinkevičienė ir sumos choro choristė Janina Pranckevičienė. Jos papasakojo apie savo tėvus, kurie buvo išvežti ir patyrė sunkią tremtinių dalią prie Laptevų jūros ir Krasnojarsko srityje.
2017-06-04 Bažnyčios konsekracijos šventė
Birželio 2 – 4 dienomis vyko Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijos konsekracijos šventė. Parapijos tikintieji iškilmes pradėjo adoracijos prieš Švenčiausiąjį Sakramentą diena. Adoruodami Eucharistinį Kristų visą dieną meldėsi parapijos maldos ir sielovadinės grupės bei parapijos tikintieji. 
2017-05-27 Kelionė į Kupiškį
Gegužės 27 d. parapijos jaunimas kartu su vadovu Vytautu Strioga nuvyko į Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčią.         
2017-05-20 Pirma Komunija
Gegužės 14d ir 20d mūsų bažnyčioje buvo įspūdingos šventės.Daugiau kaip 200 vaikų pirmą kartą į savo tyras širdeles įsileido nuostabų svečią -Jėzų Kristų Eucharistijoje.Nuoširdžiai sveikiname  visus vaikus ir linkime visada būti  ištikimais Jėzaus draugais .
2017-05-13 Fatimos apsireiškimo 100 metų jubiliejus
Gražų,saulėtą gegužės 13d rytą mūsų parapijos jaunimas ir katechetai pasitiko Šiluvos bažnyčioje garbindami Dievą ir Jo Motiną Mariją  liaudies pamėgtomis Marijos valandomis ir šlovinimo giesmėmis.
2017-05-07 Motinos diena
Pirmasis Gegužės mėnesio sekmadienis-Motinos diena.
2017-05-07 Tapybos darbų paroda
Mamyčių dienos proga, parapijos bažnyčios foje buvo pristatyta Kauno :Ryto" pradinės mokyklos Dailės studijos"Kūrybiukas" tapybos darbų paroda "Sparnų paliesti"  
2017-04-29 Kelionė į Birštoną
Aplankėme Birštono bažnyčią ir Sakralinį muziejų.
2017-04-16 Kristaus Prisikėlimo šventės akimirkos mūsų bažnyčioje.
Kristaus Prisikėlimo šventės akimirkos mūsų bažnyčioje.
2017-02-25 Pastoracinės tarybos rekolekcijos
Kauno arkivyskupo Metropolito dekretu yra patvirtinta atnaujinta Šventosios Dvasios parapijos pastoracinė taryba. Kadangi yra numatyta parapijos bažnyčios ir altoriaus konsekracija, Pastoracinės tarybos nariai ir artimiausi sielovados bendradarbiai vasario 25 dieną buvo sukviesti į Palemono parapijos rekolekcijų namus kad sustiprintų pačią tarybos bendruomenę, iškeltų naujas iniciatyvas, pasirengtų artėjantiems parapijos įvykiams.
2017-02-11 Pasaulio ligonių diena
Minint Pasaulinę ligonių dieną, vasario 11-ąją, šeštadienį, buvo aukotos šv. Mišios Kauno šv. Dvasios (Šilainių) bažnyčioje už visus sergančius parapijiečius, už ligonius, bei jais besirūpinančius žmones. Šv. Mišiose dalyvavo karitiečiai ir savanoriai. Po šv. Mišių “Caritas” savanoriai lankė sunkius ligonius, drąsino ir stiprino juos savo žodžiu, guodė jų artimuosius.             
2017-02-03 Padėkos Šventė
Padėkos šventė Vasario 3 d. Kauno Jaunimo centras pakvietėme į Padėkos šventę žmones, kurie praėjusiais metais skyrė savo laiką ir jėgas tarnystei Bažnyčioje bei įvairiausiais būdais prisidėjo, parėmė ir palaikė jaunimo sielovadą Kauno arkivyskupijoje. 
2017-01-20 Du Sutvirtinimo savaitgaliai Palemone
Net du savaitgalius Palemono parapijos namuose rinkosi mūsų sutvirtinamieji. Garsiomis šlovinimo giesmėmis jie pradėjo rekolekcijas skirtas Šventajai Dvasiai. Dviejų dienų dienotvarkė buvo labai įtempta. Reikėjo ne tik dalyvauti konferencijose, bet ir patiems diskutuoti grupelėse, piešti, klijuoti koliažus ,išmokti giedoti giesmes.