Eilėraščių konkursas „Apsaugok, Aukščiausias, tą mylimą šalį“

Kauno arkivyskupijos katechetikos centras ir Kauno miesto Švietimo skyrius organizavo 2-12 klasių mokinių eilėraščių konkursą "Apsaugok, Aukščiausias, tą mylimą šalį" (Maironis). Kauno Prano Mašioto 4b klasės mokinė Martyna Vaitkutė dalyvavo šiame eilėraščių konkurse ir tapo laureate. Minint Lietuvos valstybės atkūrimo 100 -metį, geriausi konkurso eilėraščiai buvo sudėti į leidinį – Skaityti toliau…

Viktorinos „Irkis į gilumą“ III etapas Kauno Vytauto Didžiojo Universitete

2018 m. kovo 28 d. Kauno Vytauto Didžiojo Universiteto Didžiojoje auloje vyko III-iasis viktorinos etapas, kuriame dalyvavo geriausios Kauno miesto komandos, tarp jų pateko ir mūsų mokyklos 4-tos kl. mokinės: Viltė Vitkauskaitė, Milda Leonavičiūtė, Simona Narbutaitė, Gabija Raugalaitė, Matyna Vaitkutė, kurios buvo apdovanotos pirmąją prizine vieta. Viktorinos metu dalyviai prisistatė Skaityti toliau…

Šv. Mišios Sargėnų šv. Kazimiero mokykloje

Kovo 28 dieną, Didžiojo trečiadienio rytą klebonas Žydrūnu Paulauskas su diakonu Sigitu Jurkštu buvo Sargėnų šv. Kazimiero mokykloje kur su pradinių klasių mokiniais šventė Eucharistiją. Pamokslą vaikams sakė diakonas, o Mišias giesmėmis puošė tikybos mokytoja Kristina Ališauskienė kartu su vaikais. 

Baigusių „Alfa kursą“ Pirmoji Komunija

Kovo 29 d. minėjome Didįjį Ketvirtadienį. Mūsų parapijoje jau tapo gražia tradicija žmonėms, kurie nuo spalio mėnesio lankė “Alfa” kursą, katechezės pamokas ir atsakingai ruošėsi susivienyti su Kristumi Eucharistijoje švęsti Pirmosios Komunijos šventę. Tai ypatingas šios Eucharistijos įsteigimo dienos paminėjimas ir padėka Viešpačiui už gausias malones, kurias Jis mums paliko Paskutinės Vakarienės metu.

Kovo 24 d. mūsų parapijoje vyko Atsinaujinimo diena

Kovo 24 d. mūsų parapijoje vyko Atsinaujinimo diena “Popiežiaus žinia Bažnyčiai”. Mokymus konferencijose pristatė kunigas Aldonas Gudaitis SJ. Jis kalbėjo apie popiežiaus padrąsinimą net kančioje matyti kilnią Dievo meilės prasmę. Kunigas gražiais savo gyvenimo pavyzdžiais skatino tikinčiuosius sekti Kristumi ir pastebėti kiekvieną šalia esantį žmogų, kuriam reikia mūsų pagalbos, patarimo ar tik maldos. Apie Skaityti toliau…

Mantė Bartkevičiūtė tapo konkurso „Apsaugok, Aukščiausias tą mylimą šalį“ laureate

Paminėdami iškilų Lietuvos 100—mečio jubiliejų, Kauno miesto Švietimo skyrius ir Kauno arkivyskupijos katechetikos centras organizavo Kauno bendrojo lavinimo mokyklų 2—12 klasių tikybos besimokančių mokinių eilėraščių konkursą „Apsaugok, Aukščiausias, tą mylimą šalį” (Maironis). Laureatų eilėraščiai sugulė į dailų leidinį. Kartu su Kauno Milikonių progimnazijos tikybos mokytoja Daiva Kunskiene, kurios mokiniai aktyviai Skaityti toliau…