Gegužės 18 d. Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių I) parapijoje pasibaigė vaikų, einančių Eucharistijos sakramento laikotarpis. Kiekvieną mėnesio šeštadienį dalis vaikų šventė Pirmos Komunijos šventę. Per aštuonis mėnesius parapijos katechetės: Laima Ašmenienė, Ligita Anušauskienė ir Ema Marcinkevičienė paruošė apie du šimtus vaikų šiam Sakramentui. Džiugu, kad dalis tėvelių palaikydami savo vaikučių pasiruošimą ir patys įsijungė į parapijos veiklą lankydami „Alfa“ kurso programą ir jiems skirtas rekolekcijas. Visą šį laikotarpį visus besiruošiančius vaikus ir tėvelius lydėjo parapijos klebono Žydrūno Paulausko ir kunigo Sigito Jurkšto globa. Jie skatino visus per vasarą nenutolti nuo įsipareigojimo sekmadieniais bendrauti su Jėzumi Šventosiose Mišiose ir aktyviai įsijungti į parapijos šeimų, vaikų ir jaunimo grupių veiklą. Eucharistijos šventėse giedojo jaunimo šlovinimo grupė vadovaujama Vytauto Striogos. Vaikučių tėveliai nuoširdžiai dėkojo parapijos klebonui, kunigui Sigitui, katechetėms ir jaunimo vadovui už gerą paruošimą, giesmes ir gražią šventę.

Categories: Naujienos