Verbų sekmadienį po Sumos šventųjų Mišių parapijos tikintieji neskubėjo namo, bet susirinko salėje, kad bendroje maldoje apmąstytų septynis Kristaus žodžius nuo kryžiaus.

Renginį pradėjo ir meditacijas pravedė kunigas Sigitas Jurkštas, jam padėjo ir klausimus apmąstymams skaitė katechetė Ema Marcinkevičienė. Kiekvieną meditaciją ir maldas lydėjo Algirdo Lipsko ir Vytauto Striogos atliekamos giesmės. Pradėdami Didžiąją savaitę kiekvienas galėjo pamąstyti žvelgdamas į kryžių, ką Dievas padarė atstatydamas mūsų sielos praradimus ir su dėkingumu širdyse melsti atleidimo.

Categories: Naujienos