Gegužės ir birželio mėnuo visada pilnas vaikų ir jaunuolių klegesio bažnyčioje. Prasideda vaikų Pirmos Komunijos šventės ir Sutvirtinimo diena. Mūsų parapijoje šiais metais pasiruošė ir Pirmą kartą su Viešpačiu susivienijo Švenčiausiame Sakramente 191 vaikas ir 6 suaugę žmonės. Nuo spalio mėnesio  trys katechetės, Laima Ašmenienė, Ligita Anušauskienė ir Ema Marcinkevičienė  ruošė mažuosius parapijiečius  pažinti ir pamilti Kristų, džiaugtis buvimu bažnyčioje ir dalintis tikėjimu ir meile su draugais ir artimaisiais. Tačiau didžiausias dėmesys buvo skiriamas Švenčiausiam Sakramentui ,kaip  Dieviškos meilės ir amžinos  gyvybės  duonai -Komunijai. Vaikučiai priimdami pirmą kartą  Šv. Komuniją  gerai suprato, kad į jų širdeles atėjo ir apsigyveno gyvas Kristus. Jis juos myli ir džiaugiasi galėdamas  pripildyti savo malone.  Vaikučių pasiruošimą lydėjo ir kunigo Sigito Jurkšto aukojamos  sekmadieninės  Šventosios Mišios. Jų metu ,per homiliją, kunigas paaiškindavo dienos skaitinius ir Evangeliją. Vaikai labai nuoširdžiai bendravo su kunigu ir stengėsi teisingai atsakyti į jo kartais užduodamus klausimus. Dalis vaikučių ,besiruošiančių  Sakramentams, atėjo giedoti į vaikų ar jaunimo chorą. Pasibaigus Pirmos Komunijos šventei  tėveliai dėkojo katechetėms ir kunigams už nuoširdų ir atsakingą vaikučių paruošimą ir žadėjo  ateityje nepamiršti bažnyčioje išmoktų pamokėlių. Atsisveikindamos katechetės linkėjo vaikams gražios vasaros ir kvietė visus pasibaigus atostogoms  sugrįžti į bažnyčią ir tęsti draugystę su Viešpačiu.

Categories: Naujienos