Spalio mėnesį Šventosios Dvasios parapijos bendruomenė kasmet švenčia Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus karalienės (Rožančinės) atlaidus. Šį sekmadienį mūsų parapijoje atlaidus vedė svečias iš Lietuvos Respublikos Kariuomenės Ordinariato diakonas Audrius Jesinskas. Svečias homilijose dalijosi šv. Rašto įžvalgomis Eucharistinėje aukoje, Sumos mišiose vadovavo eucharistinei procesijai. Būdamas profesionalus karys, šeimos vyras ir tėvas ir diakono  tarnystėje tarnaujantis dvasininkas homilijose dalijosi krikščionio atsako Dievui „taip“ reikšme krikščionio gyvenime Dievo Motinos pavyzdžiu. Po liturgijos susitikęs su parapijos maldos grupių nariais agapės metu liudijo Dievo vedimą jo asmeniniame gyvenime. Linkime mielam diakonui Viešpaties palaimos jo tarnystėje .

Atlaiduose  šventine nuotaika dalinosi ir vaikai . Šv. Mišių auką  jie  pradėjo  procesija  skirtą Švenčiausiajai Mergelei Marijai . Kunigui Sigitui Jurkštui trumpai priminus  kokią šventę švenčiame , visi sutartinai sukalbėjo Rožinio maldos paslaptį prašydami Dievo Motinos užtarimo savo tėveliams, mokytojams ir visiems pasaulio vaikams.Šią vaikų šventę organizavo parapijos tikybos mokytojos ir katechetės. Ją vainikavo Švč. Sakramento adoracija, kurioje vaikai nuoširdžiai skaitė maldeles ,giedojo giesmeles . Taip gera  buvo būti kartu su vaikais arti  Jėzaus. 

Categories: Naujienos