2024 sausio 10d. Kauno Šventosios Dvasios parapijos tikybos  mokytojai ir katechetai  aptarė ateinančių metų veiklos programą. Į susitikimą pakvietė parapijos kleboną, monsinjorą Augustiną Paulauską, kurį pasveikino su Naujais metais , linkėdami sėkmės , tvirtumo ir gražaus bendradarbiavimo su tikybos mokytojais ir jų mokyklų vadovais. Metodinės grupės vadovė Kristina Ališauskienė pasidalino savo mintimis apie naujos programos įgyvendinimą pradinėse klasėse .Milikonių progimnazijos tikybos vyr. mokytoja Daiva Kunskienė išsakė problemas kurias patyrė naudodama naujas pratybas skirtas tikybos pamokoms.Katechetė Laima Ašmenienė pakvietė tikybos mokytojus atkreipti dėmesį į tuos vaikučius, kurie ruošiasi Eucharistijos Sakramento šventei ir jiems padėti geriau įsisavinti tikėjimo dalykus susietus su pasiruošimu .Antroje susirinkimo dalyje vadovė Kristina pristatė numatomą veiklos planą ateinančiam mokslo pusmečiui. Buvo numatytos datos kada vyks viktorinos , konkursai ir konferencijos skirtos vyresnių klasių mokiniams .Katechetė Ema Marcinkevičienė pakvietė visus įsijungti į parapijos tikinčiųjų veiklą ruošiantis  Gavėnios ir Velykų laikotarpiui. Apibendrindamas išsakytas susirinkime tikybos mokytojų ir katechetų mintis klebonas Augustinas Paulauskas padėkojo mokytojams už nuoširdų darbą su vaikais ir  veiklą parapijoje. Pasidžiaugė ir pakvietė toliau palaikyti  ryšį tarp bažnyčios ir mokyklos. Po susirinkimo dalyviai skubėjo į Šventąsias Mišias kuriose meldė Dievą laiminti jų kuklią, bet taip reikalingą vaikų evangelizaciją.

Categories: Naujienos