Gruodžio 10-11 dienomis mūsų parapijoje vyko Advento rekolekcijos su šlovinimo vakaru ir Švenčiausio Sakramento adoracija. Šventų Mišių dalyviai galėjo pasiklausyti kunigo svečio Mindaugo Smetonio pamokslų , skirtų nuodėmės žalos atpažinimui  kiekvieno žmogaus kasdieniame gyvenime. Jis palietė daugelio pamirštus penkis Bažnyčios įsakymus, septynias didžiąsias nuodėmes ir tas, kurios užsitraukia Dangaus kerštą. Daugeliui patiko, kad kunigas Mindaugas paaiškino ką kiekvienam tikinčiajam reiškia rekolekcijos, kaip joms reikia ruoštis ir ką gerai apmąstyti einant išpažinties.Į šeštadienio vakaro Šv .Mišias labiau rinkosi jaunimas, sutvirtinamieji ir vaikų, kurie ruošiasi sakramentams tėvai. Pasilikę ilgesniam laikui  galėjo prisijungti prie šlovinimo ir kartu garbinti Dievą Švenčiausiame Sakramente. Šlovinimo vakaro giesmių programą parengė jaunimo vadovas Vytautas Strioga ir jo vadovaujama grupė.Džiugu, kad gausus tikinčiųjų skaičius pasinaudojo proga atlikti išpažintį, pasikalbėti su parapijos kunigais ir tinkamai pasiruošti artėjančioms Kristaus Gimimo šventėms.

Categories: Naujienos