„Tikėjimo ir meilės  dorybės pripildo mus Šventosios Dvasios šviesos ir meilės. Viltis užmezga bendrystę su Aukščiausiojo jėga ir atveria mūsų sielą visoms antgamtinėms pagalbos priemonėms kurios ateina iš gyvo ir neišsenkamo jų šaltinio-Šventosios Dvasios“ (Luis M.Martinez)

Ši puikios knygos apie Šventąją Dvasią mintis tapo tikru leitmotyvu mūsų parapijos Alfa kurso lankytojams Šiluvos Jono Pauliaus namuose  sausio 13-14 dienomis. Savaitgalio programa buvo skirta pažinti Šventąją Dvasią, jos veikimą ir galimybes būti Jos pripildytiems.Jau penktadienio vakare dalyviai susitiko su s.Regina Teresiūte, kuri grupei padėjo pasiruošti Šventų Mišių aukai .Ji papasakojo ką vadiname atnašomis ir kaip iškepta iš paprastų miltų ir vandens duona tampa Švenčiausiu Sakramentu. Dalyviai patys bandė išsikepti tokią duoną ir koks buvo dalyvio  Sauliaus džiaugsmas kada jo iškeptą duoną buvo nutarta  nešti link altoriaus kaip atnašą.

Šeštadienio programa buvo labai intensyvi ir turininga. Dvi konferencijas vedė Šiluvos parapijos klebonas Erastas  Murauskas. Jis kalbėjo apie Šventąją Dvasią ir Jos veikimą. Trečią temą pravedė Kauno kunigų seminarijos klierikas Deividas Dumskis. Per savo gyvenimo tam tikras patirtis jis stengiasi atpažinti Šventosios Dvasios veikimą jo gyvenime. Liudydamas  jis kalbėjo apie tai, kaip Šventoji Dvasia keičia žmonių gyvenimą, suteikdama kiekvienam pašaukimui svarbią prasmę.

Antroje dienos pusėje dalyviai aplankė Šiluvos muziejų ,kur vadovė Silvija papasakojo Dievo Motinos apsireiškimo Šiluvoje istoriją. Tuomet savaitgalio savanoriai palydėjo visus į Šiluvos bažnyčią. Klierikas Deividas Dumskis aprodė altorius ir paaiškino kas juose pavaizduota ir kuo jie yra svarbūs bažnyčiai .Ypač centrinis Dievo Motinos paveikslas virs bažnyčios altoriaus. Savaitgalio dalyviai pasidalino į penkias grupeles ir kiekviena iš jų paruošė savo maldos intenciją kurią sukalbėjo žvakių šventovėje uždegdami ilgalaikes žvakes. Pasimeldę Dievo Motinos apsireiškimo koplyčioje dalyviai skubėjo į susitaikymo pamaldas. Čia jų laukė išpažintis ar pokalbis su kunigu ir užtarimo malda. Šventas Mišias aukojo ir homiliją sakė parapijos vikaras kunigas Sigitas Jurkštas.

Pabaigę savaitgalio programą dalyviai dėkojo kunigams, klierikui, šlovintojams, Alfa kurso vadovams ir savanoriams, Šiluvos Jono Pauliaus namų administratorei s. Marijai ir skanų maistą ruošusioms šeimininkėms. Sušilus orams tikimasi sugrįžti į Šiluvą ir sudalyvauti žygyje aplink ją dėkojant Dievui už suteiktas mums malones.

Categories: Naujienos