Birželio 24d – Arkivyskupijos dieną. Kauno Arkikatedroje,  šventėme Švenčiausiosios Jėzaus Širdies iškilmę ir drauge prisiminėme dangiškąjį mūsų arkivyskupijos globėją Joną Krikštytoją. Kaip įprasta, pamaldų pabaigoje buvo apdovanoti pasižymėję arkivyskupijos gerovei tikintieji. Tarp apdovanotojų buvo ir mūsų parapijos bendruomenės nariai.Už ilgametę zakristijono tarnystę,ištikimybę Bažnyčiai,pagalbą organizuojant parapijos renginius,ir nuoširdų krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą  Kauno arkivyskupijos garbės ženklu-Šiluvos Dievo Motinos medaliu buvo apdovanotas  Genadijus Marcinkevičius. Už nuoširdų dalyvavimą Kauno Šventosios Dvasios parapijos gyvenime, aktyvų įsijungimą į parapijos “Caritas” veiklą, administracinį darbą ir asmeninį gyvo tikėjimo liudijimą  Kauno arkivyskupijos garbės ženklu-Šiluvos Dievo Motinos medaliu buvo apdovanota Danutė Matulaitienė. Apdovanojimo dekretą pasirašė Kauno arkivyskupijos metropolitas Kęstutis Kėvalas.

Naujuose kunigų skirimo sąrašuose nuskambėjo ir mūsų parapijos kunigų pavardės.

Kunigas Sigitas Jurkštas, paliekant kitas iki šiol einamas pareigas, paskirtas Kauno „Arkos“ bendruomenės kapelionu.

Kunigas Žydrūnas Paulauskas, paliekant kitas iki šiol einamas pareigas, paskirtas LSMU ligoninės kapelionu.

Parapijos bendruomenė sveikina apdovanotuosius mūsų bendruomenės narius ir malda palydi atsakingas pareigas gavusius mūsų parapijos kunigus.

Categories: Naujienos