Lapkričio 25 d. sekmadienį mūsų parapijos bažnyčioje vyko Kauno miesto ateitininkų kuopų įžodis. Šv.Mišias aukojo kun. Nerijus Pipiras, Kauno krašto ateitininkų dvasios vadas. Šventėje dalyvavo Kauno miesto ateitininkų kuopos. Naujuosius ateitininkus pasveikino Kauno krašto ateitininkų valdybos atstovai. Šventė buvo pratęsta parapijos namų salėje, kur vyko viktorina, žaidimai, šokiai ir bendrystė prie agapės stalo.

Categories: Naujienos