Š. m. balandžio 1 d. parapijiečiai ir sutvirtinamieji susirinko į parapijos atsinaujinimo dieną tema: „Susitaikymas su Dievu ir žmonėmis: atleidimas ir patirtų žaizdų gydymas”. Konferenciją vedė ir į klausimus atsakinėjo kunigas jėzuitas Stasys Kazėnas.

Kunigas Stasys vaizdingais palyginimais kalbėjo apie vienybės svarbą bei Dievo ir artimo meilės neatskiriamumą – tai tarsi dvi monetos pusės. Ir kai vaikai pykstasi, skauda Tėvui. Mūsų kartėlio, pagiežos šaltinis dažnai būna neatleidimas. Todėl norėdami turėti gryną šaltinio vandenį, turime jį išgryninti prie ištakų – atleisti nuoskaudas. Mūsų neatleidimo žaizdos yra lyg atviros durys, per kurias nuolat smūgiuoja piktoji dvasia. Kartais turime atleisti ir sau, ir būtent puikybė neleidžia to padaryti: imame save graužti, kad būdami „tokie tobuli”, taip netobulai pasielgėme. Tokiu būdu imame žvelgti į save ir nusigręžiame nuo Dievo garbinimo.

Atsinaujinimo dieną baigėme šv. Mišiomis. Dėkojame kunigui Stasiui už įdomias ir gilias mintis bei susikaupimo pavyzdį.

Categories: Naujienos