Parapijos atsinaujinimo diena kovo 24 d.

Kovo 24 d. mūsų parapijoje vyks atsinaujinimo diena tema “Popiežiaus žinia Bažnyčiai”. Atsinaujinimo dienos programa: 13.40 Šlovinimas 14.00 I konferencija (kun. Aldonas Gudaitis) 14.45 Liudijimas (Neringa Stakauskaitė) 15.00 pietūs 15.30 II konferencija (kun. Aldonas Gudaitis) 16.15 Liudijimas (s. Emanuelė Urbonaitė OSB) 16.45 Klausimai, atsakymai 17.00 Susitaikinimo pamaldos ir adoracija 18.00 Skaityti toliau…

Vasario 23 d. popiežius skelbia maldos ir pasninko dieną už taiką

„Matydamas tebesitęsiančius konfliktus įvairiose pasaulio šalyse, kviečiu visus tikinčiuosius vasario 23-ąją, pirmosios Gavėnios savaitės penktadienį, pasninkauti ir melstis už taiką“, – sakė popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį, po Viešpaties Angelo maldos, kalbėtos kartu su į Šv. Petro aikštę susirinkusiais maldininkais. „Šią dieną aukosime visų pirma už Kongo Demokratinės Respublikos ir Pietų Skaityti toliau…

Nepakartojama šimtmečio šventė mūsų parapijoje

Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių) parapija Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį paminėjo kaip didelė ir darni šeima, kurią vienija tikėjimas, viltis ir meilė. Parapijos bendruomenė tiki, kad būtent šias vertybes atspindi spalvos mūsų valstybės vėliavoje. Todėl ir kilo mintis Lietuvos 100-ojo gimtadienio proga susirinkti Šventosiose Mišiose už Lietuvos Laisvę prie trispalvės, kurią Skaityti toliau…

Susitikimas maldos grupelėje

2018 m. vasario 15 d. mūsų parapijos maldos grupelėje “AtgimęDvasioje“ lankėsi s.Emanuelė-Vida Urbonaitė OSM. Ji papasakojo apie Arkivyskupą Teofilį Matulionį. Naudodama pavyzdžius parodė, kokiais būdais šis vyskupas meldėsi kalėdamas tremties lageriuose. Pasidalino savo asmeniniais išgyvenimais meldžiantis į šį palaimintąjį. Susitikimo pabaigoje s. Emanulelė paskatino ir mūsų maldos grupelę kreiptis maldose Skaityti toliau…

Sutvirtinamųjų savaitgalis skirtas Šventajai Dvasiai

2018 m. sausio 12-13 ir 26-27 d. Kauno Šv. Dvasios parapijos jaunimas susirinko Kauno Šv. Mergelės Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos namuose, kad skirtų laiką Šventajai Dvasiai. Susitikimo metu mokymus jaunuoliams, kurie ruošiasi Sutvirtinimo Sakramentui vedė s.Liucija Grybaitė FMA, tikybos mokytoja Kristina Ališauskienė, katechetė Ema Marcinkevičienė, kunigų seminarijos klierikas Sigitas Skaityti toliau…

Gavėnia-susikaupimo laikotarpis

Gavėnia – tai tarsi visuotinės Bažnyčios rekolekcijos, susikaupimo ir atgailos laikas, kurio metu tikintieji raginami pažvelgti į Kristaus slėpinį, semtis iš jo jėgų, nuvalyti savo širdį, peržvelgti savo krikščionišką gyvenimą ir atgailos bei susitaikinimo dvasia ruoštis Kristaus prisikėlimo įvykiui. Gavėnios metu tikintieji raginami pasninkauti, ypač Pelenų dieną ir kiekvieną gavėnios Skaityti toliau…