Džiugi žinia iš Šiluvos bazilikos.Net dvylika mūsų parapijos tikinčiųjų vasario 13 d. prie stebuklingo Šiluvos Dievo Motinos paveikslo,Kauno Arkivyskupo Liongino Virbalo ir visos susirinkusios bendruomenės akivaizdoje pasižadėjo, būti ištikimais Dievo Motinos bendradarbiais platinant pamaldumą ir gyvenant pagal Draugijos priimtus įstatus. Po Šventųjų Mišių iš Ganytojo rankų kiekvienas naujas Šiluvos Švenčiausiosios Mergelės Marijos Draugijos narys gavo pažymėjimą ir raudoną šaliką,kurie primena apie maldos ir apaštalavimo įsipareigojimą. Šventosios Dvasios parapijos bendruomenė nuoširdžiai sveikina naujus Dievo Motinos Draugijos narius ir linki jiems Dievo palaimos naujuose įsipareigojimuose.

Categories: Naujienos