Parapijos bažnyčia pakonsekruota 2017 metais per Sekmines. Konsekracijos metu arkivysk. Lionginas Virbalas džiaugėsi bažnyčios pastato pašventimu liturgijai, kartu primindamas, kad pastatas be varpinės bokšto nėra pilnai išbaigtas. Po keleto metų yra paruošta varpinės bokšto architektūrinė dalis. Projekto autorius architektas Vytautas Miliūnas. Vyksta statybos leidimo derinimo darbai.

Šią savaitę parapiją pasiekė naujai išlieti projektuojamos ir būsimos varpinės varpai. Architektas Vytautas Miliūnas, grafikas Rolandas Rimkūnas konsultuojami dr. Gintauto Žalėno, sukūrė varpų išvaizdos elementus:

1000 kilogramų – Švenčiausiosios Mergelės Marijos.

Varpas dvipusis. Priekinė dalis Dievo Motinos atvaizdas ir užrašas SVEIKA DANGAUS KARALIENE, ANGELŲ KARALIAUS MOTINA.

Antroji pusė – Kauno arkivyskupijos herbas (Šv. Jonas Krikštytojas) ir užrašas KAUNO ARKIVYSKUPIJA 1926 – 2026. Kauno arkivyskupija įsteigta 1926 metais popiežiaus dekretu ir 2026 m. bus minimas įsteigimo šimtmetis.

500 kilogramų – Šventojo arkangelo Mykolo.

Varpas dvipusis. Priekinė dalis arkangelo Mykolo bareljefas Varpo ir užrašas PRAGARO NUGALĖTOJAU ARKANGELE MYKOLAI APSAUGOK IR PRIDENK MUS SAVO SKYDU.

Antroji pusė – kryžius karavykas.

300 kilogramų – Šventojo arkangelo Gabrieliaus.

Varpas dvipusis. Priekinė dalis arkangelo Gabrieliaus bareljefas ir užrašas ŠVENTASIS ARKANGELE GABRIELIAU, PADĖK MUMS SUPRASTI IR VYKDYTI DIEVO ŽODĮ.

Antroji pusė – naujai sukurtas parapijos ir bažnyčios ženklas ir užrašas KAUNO ŠVENTOSIOS DVASIOS BAŽNYČIA 1997 – 2017. Čia paminima bažnyčios statybos pradžia ir konsekracijos datos.

130 kilogramų – Šventojo arkangelo Rapolo.

Varpas vienpusis. Priekinė dalis arkangelo Rapolo bareljefas ir užrašas ŠVENTASIS ARKANGELE RAPOLAI, DIEVO MEILĖS VARGŠAMS PASIUNTINY, SKUBĖK MUMS PADĖTI.

Varpus liejo brolių Kruševskių liejykla Lenkijoje. Ant varpų liejykla uždėjo savo pavadinimą ir logotipą.

Varpus parapijai padovanojo aukotojas, kuriam parapijos bendruomenė yra nuoširdžiai dėkinga už tokią didelę dovaną. Te Viešpats atlygina už dosnią širdį.

Nuoširdi padėka gerbiamam varpų Donatoriui, parapijiečiams už idėją turėti angeliškų varpų komplektą, architektui Vytautui Miliūnui ir jo komandai, grafikui Rolandui Rimkūnui už varpų bareljefų ir užrašų sukūrimą, dr. Gintautui Žalėnui už išsamias konsultacijas, Antoni Kruševskiui ir jo komandai už spartų ir kokybišką varpų išliejimą ir pristatymą.

Parapijos klebonas Žydrūnas Paulauskas

Categories: Naujienos