Kiekvienus metus tikintieji išgyvena tam tikrą liturginį metų laikotarpį. Pats trumpiausias iš jų yra Kalėdinis. Jis apima laiką nuo Advento iki Grabnyčių. Prisimenant visus šių metų įvykius negali nesidžiaugti tuo, ką išgyvenome. Pradėjome nuo rekolekcijų ,kurias mums pravedė kunigas Artūras Kazlauskas. Jo pamokslai daugeliui padėjo tinkamai pasiruošti Jėzaus gimimo šventei. Džiugu, kai matai žmonių norą prisidėti prie bendros bažnyčios pasiruošimo šventei programos. Iki vėlaus vakaro tikybos mokytojos, Vida Zulonaitė, Laima Ašmenienė ir Ligita Anušauskienė ruošė prakartėlę, o jaunimas su parapijos klebonu ir jaunimo vadovu Vytautu puošė pačią bažnyčią. Sužibo girliandos ant eglučių, kalėdinė gėlių puokštė papuošė altorių, Bažnyčios giedorėliai pasigražino karpiniais savo aplinką. Į pasiruošimą šventėms buvo įtraukti ir vaikai. Jie kartu su klebonu Augustinu Paulausku aplankė vyskupą Saulių Bužauską ir jo palaiminti parsivežė į bažnyčią šventą Betliejaus ugnį. Visą Advento laikotarpį aktyviai darbavosi Carito bendruomenės moterys. Jos platinos žvakeles, kurių dėka surinko auką žmonėms neturintiems iš ko pasiruošti šventėms ar net nusipirkti būtiniausių pragyvenimui daiktų, vaistų ,maisto. Kad ant Kūčių stalo turėtume Kalėdaitį, parapijos Carito vadovė Danutė Matulaitienė budėjo iki pat tos dienos vakaro, kad kiekvienas kuriam jo pritrūko galėtu pasiėmęs iš bažnyčios dalintis savo šeimoje .

Nors Kūčių vakare ir nebuvo taip laukto sniego, bet tos nakties ypatinga šventumo nuotaika sukvietė gausų tikinčiųjų būrį į Piemenėlių šventąsias mišias. Skaidrūs vaikiški balsai pasitiko giesme ateinančiuosius. Mažuosius giedorėlius paruošė ir kalėdinių giesmelių išmokė vadovė Aistė Andziulevičienė. Skambant giesmei ‚Sveikas Jėzau gimusis“ į prakartėlę ,per visą bažnyčią, buvo atneštas Kūdikėlis Jėzus .Šventų mišių metu klebonas homilijoje perskaitė iškilmingą mūsų Ganytojų laišką. Po šventųjų Piemenėlių mišių tikintieji neskubėjo į namus. Jie sveikino vieni kitus, sveikino parapijos kunigus , įvairių bažnyčios grupelių vadovus ,kalėdinės programos atlikėjus. Ilgai buvo plojama mišiose giedojusiems ir patarnavusiems vaikams. Jie tikrai nusipelnė kalėdinių dovanėlių.

Greitai prabėgo džiaugsminga Kalėdų savaitė ir Naujųjų metų sutikimo diena. Bažnyčioje vėl šventė- Kristaus Apsireiškimo arba Trijų Karalių diena. Parapijos tikinčiuosius aplankę karaliai linkėjo taikos, nestokojančio dėkingumo ir meilės vienas kitam. Kaip tos dienos ženklą visi nešėsi pašventintą kreidą, kurią pažymėjo savo namus, kad Dievo malonė apsaugotų ir teiktų ramybę ten gyvenantiems žmonėms.

Pradėjus naują Liturginių metų laikotarpį parapijos pastoracinė taryba linki visiems parapijos tikintiesiems taikių Viešpaties palaimintų metų. Atverkime Kūdikėliui Jėzui savo širdies duris ir te Jis su mumis pasilieka per visas ateinančių metų dienas. Būkime vieningi ir ištikimi Tam, kuris mus taip pamilo, jog atsiuntė savo Sūnų, kad Jis taptu vienu iš mūsų. Teužtaria mūsų visus gerus norus ir darbus Dangiškoji Motina Marija ir tesaugo mus ir mūsų šeimas šventi angelai.

Categories: Naujienos