Kovo 24 d. mūsų parapijoje vyko Atsinaujinimo diena “Popiežiaus žinia Bažnyčiai”. Mokymus konferencijose pristatė kunigas Aldonas Gudaitis SJ. Jis kalbėjo apie popiežiaus padrąsinimą net kančioje matyti kilnią Dievo meilės prasmę. Kunigas gražiais savo gyvenimo pavyzdžiais skatino tikinčiuosius sekti Kristumi ir pastebėti kiekvieną šalia esantį žmogų, kuriam reikia mūsų pagalbos, patarimo ar tik maldos. Apie Bažnyčią kaip bendruomenę, kuri padeda susitikti Kristų kalbėjo jaunoji parapijietė Neringa Stakauskaitė, o apie savo patirtį
susitikimuose su popiežiais šv. Jonu Pauliumi II ir popiežiumi Pranciškumi liudijo s. Emanuelė Urbonaitė OSB. Atsinaujinimo dieną užbaigėme susitaikymo pamaldomis, adoracija ir Šventų Mišių auka.

Categories: Naujienos