Šiandieniniame pasaulyje vis dažniau prisimename krikščioniškas vertybes – tikėjimą, rūpestį silpnesniais, ištikimybę, meilę artimam, saiką, gailestingumą, pasiaukojimą. Puoselėdami vertybių skalę ir suteikdami galimybę dalintis gerąja patirtimi, kovo 5 d. Kauno šv. Kazimiero progimnazijoje organizuota V-oji, jau tapusi tradicinė, šalies mokytojų ir mokinių kūrybinė konferencija „Šv. Kazimiero asmenybės vertybių raiška formaliajame ir neformaliajame ugdyme“.
Renginys prasidėjo Kauno sakralinės muzikos kolektyvo koncertu, sveikinimo žodį tarė sakralinės muzikos mokyklos direktorius kun.Vilius Sikorskas, visus kviesdamas mylėti artimą, nes tai pati švenčiausia dorybė, kuri skiepijama šeimoje ir mokykloje. Konferencijos viešnia – šv. Kazimiero Ordino narė N. Šabaniauskienė – džiaugėsi pozityvumu ir skleidžiamomis idėjomis bei jų puoselėjimo tęstinumu. Progimnazijos direktorės pavaduotoja F. Beleškevičienė sveikindama konferencijos svečius teigė, kad „gera yra daryti gerus darbus, o maži dalykai virsta dideliais, jeigu daromi iš širdies į širdį.“ Konferencijos svečiams buvo pasiūlytos ne tik tradicinės bet ir interaktyvios veiklos-kūrybinės dirbtuvės. Savo gerąja patirtimi dalijosi 15 įvairių šalies miestų ir mokyklų mokytojai bei mokiniai.
Džiaugiamės puikiomis konferencijos akimirkomis ir kūrybiniais sumanymais, kurie įprasmina tikrąsias vertybes, intelekto ir dvasios darną.

Categories: Naujienos