Mes laukiam Viešpatie Tavęs! Skambiais giesmės žodžiais gruodžio 18d. vakare, mūsų parapijos tikintieji pradėjo šlovinimo vakaro programą. Jos metu galima buvo apmąstyti savo santykį su Dievu, pasitikrinus sąžinę suklupti prie klausyklos atgailai ar tiesiog pasikalbėti su kunigu iškilusiais tikėjimo klausimais. Šventų Mišių homilijoje parapijos klebonas ,Žydrūnas Paulauskas, kalbėjo apie Švenčiausios Mergelės Marijos kelionę pas Šv.Elzbietą ir to susitikimo abiems moterims reikšmę. Po Šventų Mišių tikintieji galėjo pabūti tyloje prieš monstrancijoje esantį Viešpatį Švenčiausiame Sakramente. Trumpoje atokvėpio valandėlėje vaikai suskubo į praktinius užsiėmimus ruošiant kalėdines dekoracijas, o jų tėveliai pasiklausyti katechezės apie Dievo Tėvo meilę ir kaip ją atpažinti savo gyvenime. Dvasiškai atsigaivinę ir praturtėję žiniomis parapijiečiai dėkojo Šlovinimo vakaro organizatoriams ir tiems kas padėjo šią puikę programą įgyvendinti.Linkėdami ateinančių gražių Šventų Kalėdų, su giesme lūpose, gerokai sutemus visi skirstėsi į namus.

44

Categories: Naujienos