Mokslo ir žinių dienos minėjimas Juozo Grušo meno gimnazijoje prasidėjo 8 val Šv. Mišiomis Šilainių Šventosios Dvasios bažnyčioje. Buvo meldžiamasi už gimnazijos bendruomenę. Po Šventųjų Mišių susirinkusiuosius sveikino gimnazijos direktorė Nijolė Šimienė, kunigas Mindaugas Pukštys, Lietuvos Respublikos Seimo narys Jonas Rimantas Dagys. Minėjimą užbaigė graži meninė programa, kurią parengė gimnazijos moksleiviai, operos solistė Judita Leitaitė ir smuikininkė Paulina Daukšytė.

Categories: Naujienos