Gegužės 6 d. mūsų bažnyčioje po 10 val. šv. Mišių vyko parapijos jaunimo ir moterų folklorinio ansamblio „Vakarė” surengtas koncertas Motinos dienos proga.

Po 12 val. šv. Mišių parapijos klebonas Ž. Paulauskas apdovanojo bažnyčiai nusipelniusius senjorus: buvusį zakristijoną Stanislovą Butmaną, liturginius rūbus ilgus metus tvarkančią Oną Mingailienę, Senjorų grupelės vadovę Mariją Jokūbaitienę, Marijos Legiono vadovę Veroniką Krauzienę, ansamblio „Vakarė” vadovę Laimą Užkurnienę bei vyriausią parapijos choristę Julijoną Burbienę. Sveikiname visus senjorus ir motinas, ir linkime gausios Dievo palaimos!

Categories: Naujienos