Lapkričio 24 d. Kauno Šventosios Dvasios bažnyčioje vyko ypatingas padėkos Kristui Karaliui vakaras. Įžangoje visi kalbėjo rožinio maldą ir laukė Šventųjų Mišių, kurias aukojo vyskupas Algirdas Jurevičius. Jis pasveikino susirinkusius ir pasidžiaugė gražia bendruomenės vienybe garbinant Dievą. Skambant padėkos maldai, kurią kalbėjo parapijos klebonas Žydrūnas Paulauskas buvo pradėta Švenčiausio Sakramento adoracija ir ji tęsėsi iki vidurnakčio. Šlovinimo vakare skambėjo giesmės, kurias atliko parapijos jaunimo grupė vadovaujama Vytauto Striogos ir šlovintojų grupės ”Rebeka”. Parapijoje dirbantys kunigai, Mindaugas Pukštys ir Sigitas Jurkštas parengė mokymus apie padėkos Dievui ir artimui svarbą. Susirinkę parapijiečiai galėjo atlikti išpažintį, dalyvauti užtarimo maldoje, kalbėti Gailestingumo vainikėlį ir tyloje garbinti Viešpatį Švenčiausiame sakramente.

Categories: Naujienos