Gerb. Kauno Šventosios Dvasios (ŠilainiųI) parapijos tikintieji, 2023 07 30d. (sekmadienis)

Po 12val (sumos) Šv. Mišių atsisveikinsime ir į naują parapiją išlydėsime savo kleboną kun. teol. lic. Žydrūną Paulauską. Malda užtarkime naują mūsų klebono paskyrimą ir dalyvaukime jo išleistuvėse.

Categories: Skelbimai