2023 08 01d  Kauno Šventosios Dvasios parapijos tikintieji pasitiko ir pasveikino naujai paskirtą parapijos kleboną, monsinjorą Augustiną Paulauską. Jį parapijiečiams pristatė ir priėmimo aktą patvirtino Kauno I dekanato dekanas, kunigas monsinjoras Vytautas Grigaravičius. Šventų Mišių homilijos metu jis papasakojo kokios atsakingos yra parapijos klebono pareigos ir kad labai svarbi yra bendruomenės pagalba  naujam  ganytojui. Kunigas dekanas taip pat paminėjo, kad naujasis klebonas ateina į išskirtinę Kauno parapiją, kurioje vyrauja darni bendrystė ,susiklausymas ir nuoširdus bendradarbiavimas .Todėl tikisi, kad parapija sieks dar aukštesnių rezultatų tiek maldos, tiek evangelizacijos srityse. Bendruomenės vardu naują kleboną pasveikino sielovados darbuotoja ,katechetė Ema Marcinkevičienė. Ji sakė, kad parapijos tikintieji sveikina naują savo parapijos kleboną tikėdamiesi, kad jis bus ne tik geras valdytojas, bet ir brolis Kristuje, kuris kartu melsis, rodis gerą pavyzdį ir padės bendruomenės nariams tobulėti siekiant Dievo artumo ir palaimos. Naujam parapijos klebonui kunigui monsinjorui Augustinui padės ne tik parapijiečiai bet ir du kunigai vikarai: Mindaugas Pukštys ir Virginijus Pabrinkis.

Categories: Naujienos