Rugsėjo 12 d. ankstų rytą iš Kauno Šventosios Dvasios parapijos bažnyčios kiemo pajudėjo piligrimai į Švenčiausios Mergelės Marijos apsireiškimo vietą – Šiluvą. Kelionėje dalyvavo Marijos legiono, Rožinio maldos ir Šiluvos Švč. M. Marijos bendruomenės narės. Prie jų kiek vėliau prisijungė katechetės, tikybos mokytojos ir parapijos jaunimas. Saulės nušviestoje aikštėje visi aktyviai įsijungė į atlaidų programą. Kalbėjo rožinį, giedojo litaniją išklausė padrąsinantį arkivyskupo K.Kėvalo sveikinimą ”Jūs esate Viešpaties svajonė ir jos išsipildymas. Mergelė Marija troško, kad čia, Šiluvoje, būtų garbinamas Dievo Sūnus“

Šventąsias Mišias aukojo ir homiliją sakė Vilkaviškio vyskupas, LVK Liturgijos komisijos pirmininkas Rimantas Norvila. Jis atkreipė tikinčiųjų dėmesį į popiežiaus Pranciškaus pasakytą mintį, kad Šventoji Dvasia vykdo pokyčius ir sugeba padaryti tai, apie ką negalėjome net pagalvoti. Būtent jos dėka krikščioniškoji viltis ir džiaugsmas, subrandinti bendruomenėje, uždega troškimą skleisti tikėjimą, kad ir kitų žmonių gyvenimas būtų perkeistas ir pripildytas Dievo šviesos. Po pietų Šiluvoje prasidėjo jaunimo programa. Piligrimų informacijos centre vyko Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro organizuota sielovados pagalbininkų akademija jaunimo lyderiams. Kartu su arkivyskupu K. Kėvalu ir ses. Evelina tikybos mokytojai, katechetai ir jaunimo vadovai aptarė priežastis, kurios trukdo jauniems žmonėms aktyviau dalyvauti parapijos veiklose. Tuo pačiu buvo paieškota galimybių, kurios paskatintų jaunimą savo žiniomis,

gebėjimais, talentais pasidalinti tikinčiųjų bendruomenėse praturtinant jas naujomis jaunatviškomis spalvomis skelbiant Dievo žodį jaunajai kartai.

Šeštadienio vakarą parapijos jaunimas dalyvavo žiburių procesijoje. Joje melsta, kad Dievo meilė atskleistų mūsų vietą šiame pasaulyje, o mes būtume geri Jo meilės įrankiai.

Grįždami parapijos piligrimai giesmėmis dėkojo Viešpačiui ir Jo Motinai Mergelei Marijai už patirtas atlaiduose maldos, bendrystės ir vienybės su Viešpačiu malones.

Categories: Naujienos