Spalio 28d. Jaunimo Šventąsias Mišias aukojo neoprezbiteris kunigas Sigitas Jurkštas .Šventosios Dvasios parapijos bendruomenė labai džiaugiasi šiuo vikaro paskirimu ir sveikina kunigą Sigitą pradedant savo kunigišką tarnystę parapijoje.

Categories: Naujienos