Bažnyčioje, šiandien svečiavosi Vilma Cicėnienė ,,Motinos maldoje” judėjimo koordinatorė Lietuvoje. Po Šventų  Mišių, visi norintys, dalyvavo susitikime, kuriame mūsų svečio Vilmos buvo pristatytas šis judėjimas, jo pradžios istorija susikūrimas, ir judėjimo veiklos aktyvus plitimas įvairiose pasaulio šalyse. Krikščioniško judėjimo ,,Motinos maldoje” įkūrėja Veronica Williams (Lietuvoje lankėsi 2014 metų rudenį, Klaipėdoje, Nidoje, Panevėžyje ir Vilniuje), katalikė, užauginusi 4-is vaikus, veikli ir dalykiška moteris, kuri troško, kad jos gyvenimas nors kiek būtų reikšmingas jos vaikams. Perskaičiusi knygelę „Ką pasaulis daro mūsų vaikams?“, kurioje buvo pateikta daug šiurpios statistikos apie tai, kas vyksta aplinkui: alkoholizmas, narkotikai, patyčios mokykloje ir pan., Veronica nusprendė, kad reikia kažko imtis, nes ji nenorėjo, kad jos vaikai ir anūkai gyventų tokioje visuomenėje. Toks, atrodo, mažas vienos mamos troškimas, pavirto į tarptautinį judėjimą. Pradžioje, Veronika su broliene Sandra (8-ių vaikų mama), jausdamos Viešpaties kvietimą melstis už savo vaikus, kasdien visą mėnesį meldėsi, kad parodytų Viešpats, ką jos turi daryti. Jos pasitikėjo savo VIRŠININKU, ir taip pamažu gimė maldos žodžiai ir ,,Motinos maldoje” judėjimas. Motinos gali melstis! Ir į judėjimo veiklą yra kviečiamos mamos, močiutės, promočiutės, krikšto mamos, sutvirtintinamuoju sakramentu apdovanotų jaunuolių mamos, ir moterys ar merginos, kurios, galbūt tik širdyje, nešiojasi motinystės dovaną.

      „Taip kalbėjo Viešpats: Nustok aimanavusi, nusišluostyk ašaras, nes laukia atpildas už tavo vargą, –  tai VIEŠPATIES žodis, – jie sugrįš iš priešų krašto! Yra vilties tavo ateičiai, – tai VIEŠPATIES žodis, – tavo vaikai sugrįš į savo tėvynę!“ (Jeremijo 31, 16-17).

      Susitikimo metu, susirinkusios buvo pakviestos drauge, kartu su judėjimo koordinatore Vilma, pasimelsti, ir bendrystėje išgyvenome tokį laiką, kaip ,,Motinos maldoje” grupelėse. Koks nuostabus jausmas, kad mes savo buvimu ir dalyvavimu, jungiamės prie pasaulinio judėjimo, kuris yra visų motinų stiprybė. Apie 110 pasaulio šalių yra susibūrusios ,,Motinos maldoje” grupelės. Skirtingose laiko juostose, todėl grupelių malda yra nepaliaujama, trunka visą parą, ir teikia RAMYBĘ.  Judėjimo išskirtinumas, kad motinos bando įsiklausyti į Viešpaties žodžius: „PRAŠYKITE IR JUMS bus duota“. TIKĖTIS, kad mums bus atsakyta. Viešpačiui VISA ATIDUOTI ! O, tai yra ilgas augimo procesas, kuriame svarbi yra bendrystė, palaikymas ir vienijimasis, TIKINT, kad nėra negalimų Dievui dalykų (plg. Lk 1, 37).

      Motinoms  brangiausia dovana  – vaikai, motinystės dovana, todėl ir motinos gali savo vaikus (anūkus, proanūkius, krikšto ir sutvirtinimo sakramentų vaikus) apdovanoti savo maldomis. Juk, malda yra tas santykis, kuriame įvyksta susitikimas – žmogaus ir Dievo. Mes neprivalome būti stiprūs, žinoti visų atsakymų. Mes, mamos, kreipiamės į JĮ, ateidamos kaip vaikai: „Viešpatie, pasitikiu TAVIMI. Šių sunkumų aš nepakelsiu. Viešpatie, patikiu tai TAU“. Esame mokomos su tokiu atsidavimu melstis. Motinų MALDYNĖLIS, visame pasaulyje, yra vienodas, išverstas daugiau kaip į 40 kalbų. O, judėjimas gyvuoja dėka Dievo buvimo jame, ir į bendrystę, į santykį, motinos patraukiamos, joms tariant TAIP! Tokiu būdu, motinų meilė keičia pasaulį, ir susivienijusios maldoje, motinos gelbsti savo vaikus.

      Tad, ką mes, kiekviena asmeniškai, ištarsime Dievui?!

      Mamų dėka yra skleidžiamos maldos, kad turėtų galimybę pažinti judėjimą kuo daugiau motinų. Drąsesnėms yra galimybė paraginti, į judėjimą jungtis, kitas mamas. Juk, nelengva būti mama! Tas – nenusakomas Viešpaties darbas. Ir viltingas tikėjimas, kad blogį pakeis gėris! Nukryžiavimą – PRISIKĖLIMAS!

      Būti, mokintis, dalintis, augti, melstis ir mylėti, ir dar daug, nuostabių dalykų mums yra paruošęs VISAGALIS DIEVAS.

      Šiandienos, kiekvienam iš mūsų, yra nuostabi žinia, kad kiekvienas (tu, aš, visi) easme mylimi Dievo. JIS žvelgia į mus ir gėrisi kiekvienu iš mūsų. Esame sukurti talentingiausio pasaulyje menininko! Ir NĖRA didesnės pagalbos vaikui, stiprinant jo žingsnius Žemėje, kaip motinos malda! Mama – vertas garbės pašaukimas, ir brangiausia dovana – vaikai.

      Būkime drąsūs/drąsios, atsigręžkime į Jėzų maldoje, Jis myli mus. Jis myli kiekvieną iš jūsų. Jis myli mūsų vaikus. Kada gi patikėsite, kaip stipriai Jis myli mus? (iš maldynėlio ,,Motinos maldoje”).

      Veronicos Williams knyga, išleista ir lietuvių kalba: „Atsidavimo džiaugsmas JAM“.

Susitikimų ,,Motinos maldoje” grupelės laikas: ketvirtadienias po vakaro Šventų Mišių (18:45)

                                                                               vieta: Šilainių Šventosios Dvasios Bažnyčia (Milikonių g. 18, Kaunas)

Su meile ir Dievu, maldos bendrystėje,  Edita (867813224) J…

Categories: Naujienos