Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių I) bažnyčioje vyko  parapijos atlaidai.  Ta proga šeštadienio vakaro Šventų Mišių metu gausus jaunuolių būrys išpažino Viešpačiui savo tikėjimą kad būtų sutvirtinti  Šventosios Dvasios dovanomis. Arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas SJ suteikė jiems Sutvirtinimo Sakramentą ir palaimino jų pasiryžimą būti ištikimais Kristui ir Jo įsteigtai Bažnyčiai.Po sutvirtinimo liturgijos  parapijos klebonas Žydrūnas Paulauskas padėkojo garbingam svečiui ir visiems prisidėjusiems prie šios šventės pakviesdamas dalyvius pratęsti bendravimą prie vaišių stalo parapijos salėje.Sekmadienį parapijiečiai šventė Sekminių atlaidus. Pašlovinę ir pagarbinę Šventąją Dvasią maldomis ir giesmėmis visi dalyvavo procesijoje. Nepamiršta buvo ir Tėvo diena. Dalyvaujantys Šventose Mišiose tėvai ir seneliai buvo pagerbti linkint jiems ilgų gyvenimo metų sveikatos ir Dievo palaimos.

Categories: Naujienos