Gegužės 31d. parapijos tikintieji šventė bažnyčios titulinius atlaidus-Sekmines Ir nors dėl karantino  negalėjome apeiti iškilmingos Sekminių procesijos, bažnyčioje privalėjome naudoti apsaugines kaukes, sėdėti nutolus vienam nuo kito saugiu atstumu, tačiau šventinė nuotaika buvo jaučiama. Vargonams gaudžiant choras iškilmingai giedojo šlovinimo himną Šventajai Dvasiai, Šventas Mišias aukojo ir pamokslą sakė svečias kunigas Virginijus Birjotas. Parapijos klebonas Žydrūnas Paulauskas priminė tikintiesiems, kad būtent per Sekmines prieš porą metų buvo konsekruota mūsų Šventosios Dvasios bažnyčia.

Categories: Naujienos