Spalio 3 d.  Šventosios Dvasios parapijos sutvirtinamieji rinkosi ne savo parapijoje, bet senamiestyje. Čia į susipažinimo su savo vadovais renginį, juos pakvietė parapijos klebonas, pasirengimo grupės vadovė katechetė Ema Marcinkevičienė ir jaunimo grupės savanoriai. Visa programa vyko Kauno Kunigų seminarijoje. Gėlėmis apsodintame seminarijos kieme visus pasitiko  rektorius kun. dr. Ramūnas Norkus. Jis pristatė  seminarijos istoriją, jos tradicijas, kurios yra puoselėjamos ir dabar. Klebonas kun. Žydrūnas Paulauskas pasidalino savo  studijų prisiminimais ir palygino  tarybinių laikų  seminarijos galimybes su šiandienos laikotarpiu. Seminarijos auditorijoje vaikams Seminarijos rektorius papasakojo apie klierikų dienotvarkę,  jų laisvalaikį ir sporto pasiekimus. Ypatingą įspūdį padarė išlikęs seminarijoje  prel. J. Maironio stalas ant kurio kiekvienas galėjo pavartyti jo poezijos leidinėlį. Po gardžių pietų parapijos vikaras kunigas Sigitas Jurkštas ir jaunimo grupės savanoriai pakvietė sutvirtinamuosius  pažaisti susipažinimo  žaidimus ir sudalyvauti protmūšyje. Linksmai pažaidę  dienos programą užbaigėme seminarijos bažnyčioje Šventų Mišių auka. Homilijos metu kunigas Ramūnas Norkus papasakojo sutvirtinamiesiems apie Eucharistijos stebuklą Argentinoje, apie popiežių Pranciškų ,savo pašaukimo kelią  ir palinkėjo jaunuoliams  drąsos ir tvirtumo pasirinkus krikščioniško gyvenimo būdą ,kuriame svarbiausias asmuo yra Jėzus. Dėkojame Kauno Kunigų seminarijos rektoriui už nuoširdų priėmimą, nuostabiai praleistą  laiką   ir mūsų parapijos komandai, kad taip išradingai pradėjo pasiruošimo Sutvirtinimui  programą.,

Categories: Naujienos