2018 m. spalio 27 d. Šv. Kazimiero (Sargėnų) progimnazijoje pradėjome tradicinį dalyvavimą, katechetinėse Šv. Mišiose kartą per mėnesį mokyklos koplytėlėje. Šv. Mišios yra skirtos vaikams aiškiau suprasti Šv. Mišių esmę ir stiprinti klasės bendruomeniškumą, bei patirti asmeninį santyki su Dievu.Kun.klebonas Žydrūnas Paulauskas aiškiai ir vaikams suprantamai pateikė Dievo žodį, kantriai paaiškino kas vyksta liturgijoje. Šį kartą šventėje dalyvavo trečios klasės mokiniai, jų mokytojai ir mokyklos darbuotojai. Vaikai atsinešę savo prašymus atvėrė širdeles maldai ir šlovinimui. Tegul ši graži tradicija stiprina mūsų vaikus ir visą mokyklos bendruomenę.

Categories: Naujienos