Šiandien, Kristaus Karaliaus dienoje, mūsų bažnyčioje svečiavosi Marijos radijo programų direktorius kunigas Saulius Bužauskas ir savanorės. Kunigas aukojo Šventąsias Mišias ir homilijos metu trumpai papasakojo Kauno Marijos radijo istoriją.Taip pat nuoširdžiai padėkojo visiems, kurie remia savo aukomis šį radiją, arba ateina savonoriauti ir padėti kukliais, bet kartu labai reikalingais darbeliais radijo darbuotojams.Priminė, kad net aštuonios valandos programoje yra skirtos maldai ir kiekvienas mylintis ją arba norintis bendruomeninės maldos gali jungti  tinkamu metu. Taip pat pakvietė parapijiečius pasiklausyti ir mūsų parapijos kunigo Sigito Jurkšto vedamos laidos „Tikėjimo vartai“. Ji transliuojama pirmadieniais 17val 20 min. Kunigas taip pat pasidžiaugė, kad Marijos radijo laidos yra labai populiarios vairuotojų tarpe.Dažnas jos klausosi keliaudamas ilgesnę kelio atkarpą arba po įtemptos darbo dienos atranda nusiraminimą įsijungus į transliuojamą maldą arba evangelizacijos klausymą.

Jau, greitu laiku, Marijos radijo laidos bus transliuojamos iš naujai statomos studijos. Čia darbuotojų laukia nauja aparatūra, naujos įdėjos ir atradimai.

Ačiū kunigui Sauliui Bužauskui ir savanorėms už apsilankymą mūsų parapijoje. Telaimina juos Dievas ir užtaria Mergelė Marija. Linkime jiems sekmės tokiame prasmingame darbe.

Categories: Naujienos