Vasario 16-ąją, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, parapijos tikintieji paminėjo įsimintinai. Per sumos šventąsias mišias   visi  meldėsė už Tėvynę Lietuvą  prašydami jai taikos ir Dievo Motinos Marijos globos. Po Šv.Mišių  parapijos klebonas Žydrūnas Paulauskas pasveikino susirinkusius  ir pakvietė  į minėjimą. kuriame dalyvavo  Lietuvos Sąjudžio Kauno skyriaus Švietimo komiteto pirmininkas Laisvės kovos sąjudžio štabo viršininko pavaduotojas Zigmas Tamakauskas.Jis pasidalino istoriniais faktais apie Lietuvos nelengvą kelią, siekiant  laisvės. Paminėjo pavardes didvyrių, kurie padėjo savo galvas vardan Lietuvos  nepriklausomybės.

Susirinkusiam jaunimui svečias  palinkėjo  gerbti ir išsaugoti istorinį tautos palikimą, papročius ir kalbą. Atliepdami į sveikinimus jaunieji ateitininkai kartu su vadove Vida Zulonaite pristatė   gražią meninę programą, kurioje buvo daug lietuvių liaudies eilių ,dainų ir visi susirinkę į minėjimą buvo įtraukti  į šventinį sukurį kuriame  dainavo ,šoko ir džiaugėsi įsimintina  diena.

Categories: Naujienos