Lapkričio 19 d, sekmadienį, Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijos Caritas jau septintą kartą minėjo popiežiaus Pranciškaus įvestą Pasaulinę vargstančiųjų dieną. Renginys prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo Kauno arkivyskupo sekretorius, kurijos vicekancleris kun. Vincentas Lizdenis ir parapijos klebonas mons. Augustinas Paulauskas. Po šv. Mišių Šilainių parapijos bažnyčios salėje rinkosi nepriteklių patiriantys senjorai, neįgalieji bei gyvenimo paribiuose dėl vienokių ar kitokių priežasčių atsidūrę žmonės pabūti bendruomeninėje popietėje „Dalinkimės gerumu“.

Popietę pradėjo parapijos klebonas mons. Augustinas Paulauskas pakviesdamas visus valandėlei užmiršti nenumaldomą norą kažkur skubėti, bent trumpam pamiršti nebaigtus darbus, kasdienybės rūpesčius ir pabūti kartu. Klebonas kalbėjo apie žmonių vienybę ir svajones, kurios pildosi tada, kai visi kartu dalinamės gerumu ir meile, kai sugebame būti gailestingi, pasiaukojantys ir vieningi. Bendrystės popietėje “Dalinkimės Gerumu” dalyvavo Kauno miesto savivaldybės nariai, Šilainių, Sargėnų ir Vytėnų bendruomenių pirmininkės, klubo ‘Būkime sveiki” prezidentė, parapijos ateitininkų vadovė ir kt. svečiai. Nuširdus ačiū Kauno miesto maltiečiams bei jų vadovui, kurie aukodama savo laiką atlydėjo savo globotinius į renginį, kuriems vieniems išėjimas iš namų būtų neįmanomas. Savo globotinius atlydėjo ir Kartų namų atstovai. Dėkojame karitiečių Vilės ir Ritos šeimos nariams kurie netik atvežė neįgaliuosius bet ir padėjo juos nunešti laiptais iš pirmo aukšto į renginį vyksiantį konferencijų salėje rūsyje.

Mūsų parapijos Caritas dalinasi gerumu ne tik su vargą patiriančiais tautiečiais bet ir nuo karo pabėgusiais ukrainiečiais. Renginyje dalyvavo ukrainietis Igoris kuris ne tik atliko dainas bet ir pasakojo apie skaudžią tikrovę, kurią išgyvena karo beprotystei pasirengti negalėję žmonės, prisiminėpatirtą košmarą, kurį išgyveno patekus į rusų nelaisvę. Tai buvo išskirtinio talento atlikėjas. Visus dalyvius sužavėjo savo išskirtinio tembro balsu, jam nereikėjo net mikrofono, solistas pademonstravo savo puikų, gražų balsą, kuris liejosi lygiai, lyg kokia šviesa, užpildanti visą bažnyčios salę; savo gimtąja kalba. Renginį tęsė merginų kanklininkių ansamblis, po jų vokalinis instrumentinis ansamblis “Šilas” nuotaikinga melodija užbaigė koncertinę programą.

Po koncerto Caritas savanorės visus susirinkusiuosius vaišino karštu kugeliu, arbata, kava ir saldumynais. Po nuoširdaus ir smagaus pabendravimo, laimingi ir bendrystės jausmo sujungti visi išsiskirstė jausdami dėkingumą ir džiugesį, kad bent trumpam praskaidrino savo, dažnai niūrią ir skausmingą kasdienybę. Kad dar ir namuose pajustų gerumo šilumą buvo kiekvienam įduota nedidelė dovanėlė su parapijos Caritas logotipu.

Parapijos Caritas organizacijos vadovė Danutė Matulaitienė

Categories: Naujienos