Visų Šventųjų Diena ir Vėlinės

Lapkričio 1d.( antradienis)–Visų Šventujų Šventė. Šventosios Mišios šventadienio tvarka: 8.00, 10.00, 12.00 ir 18.00val. Gedulinės Šventosios Mišios su procesija minint mirusiuosius. Lapkričio 2d. ( trečiadienis) Mirusiųjų minėjimo diena-Vėlinės Šventosios Mišios šventadienio tvarka. 8.00, 10.00, 12.00, ir 18.00val.  Galima laimėti visuotinius atlaidus mirusiesiems, jei tikintieji išpildo įprastines atlaidams gauti sąlygas:Vėlinių dieną Skaityti toliau…

Pasitinkant Visų Šventųjų dieną

Artėjant Visų Šventųjų dienai Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių I) parapijos sutvirtinamieji nutarė pasidomėti Kaune gyvenusiais, ir čia veikusiais dvasininkais, kurie savo veikla įnešė didelį įnašą į mūsų tautos kultūrinį ir dvasinį paveldą. Pažintinę kelionę jie pradėjo nuo Kauno kunigų seminarijos, kur juos pasitiko ir savo žiniomis pasidalino seminarijos rektorius kunigas  Skaityti toliau…

Vaikų adoracijos diena

“Bet Jėzus tarė: “Leiskite mažutėlius ir nedrauskite jiems ateiti pas mane, nes tokių yra dangaus karalystė”(Mt 19,14) 2022 m. spalio 12 d. Šilainių Šv. Dvasios bažnyčioje buvo minima Pasaulinė vaikų adoracijos diena. Minėti šią dieną ir Švč. Mergelės Marijos užtarimo prašyti rinkosi ir Kauno Juozo Grušo meno, T. Ivanausko ir Skaityti toliau…

Švenčiant Švč. Mergelės Marijos Rožinio karalienės atlaidus pašventinti parapijos varpai.

Parapijos bažnyčios pastatas pakonsekruotas 2017 metais per Sekmines. Konsekracijos metu arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ džiaugėsi bažnyčios pastato pašventimu liturgijai, kartu primindamas, kad pastatas be varpinės bokšto nėra pilnai išbaigtas. Parapiją pasiekė naujai išlieti projektuojamos ir būsimos varpinės varpai. Architektas Vytautas Miliūnas, profesorius Rolandas Rimkūnas konsultuojami dr. Gintauto Žalėno, išpildė parapijos sielovados Skaityti toliau…

Marijos – rožinio karalienės atlaidai, varpų šventinimas ir kardinolo knygos pristatymas

2022 m. spalio 9 d., sekmadienį Kauno Šventosios Dvasios bažnyčioje vyks Švč. Mergelės Marijos, rožinio karalienės, atlaidai. 12 val. Šv. Mišias aukos J. E. kardinolas Sigitas Tamkevičius. Jų metu bus šventinami varpai. Po 12 val. Šv. Mišių kardinolas pristatys savo knygą, skirtą LKB Kronikos 50-mečiui: „Priespaudos, kovos ir nelaisvės metai: Skaityti toliau…

Garbingas Kunigo Mindaugo Pukščio jubiliejus

Sekmadienį, rugsėjo 18d. mūsų parapijos bendruomenė nuoširdžiai sveikino kunigą Mindaugą Pukštį garbingo 50-ties metų jubiliejaus proga.Po sumos Šventųjų Mišių , pianistė Ieva Dūdaitė atliko muzikinę sveikinimo programą,kurioje skambėjo F.Šopeno,Y.Tierseno ir jos pačios sukūrti kūriniai . Sveikinimo žodį tarė parapijos klebonas Žydrūnas Paulauskas ,Carito vadovė Danutė Matulaitienė ir kiti bendruomenės organizacijų Skaityti toliau…

Registracija į vaikų pasiruošimą Pirmos Komunijos Sakramentui

Kauno Šventosios Dvasios parapijoje nuo rugsėjo 1 d. pradedama registracija į vaikų pasiruošimą Pirmajai Komunijai. Darbo dienomis registruojama parapijos raštinėje 10-13 ir 15-17.30 val. Sekmadieniais registruojama bažnyčioje II aukšte, Alfa kurso patalpose nuo 11 iki 13 val. Į Pirmosios Komunijos pasiruošimo pamokėles priimami vaikai, iki 2023 sausio mėnesio sulaukę 10 metų. Pamokėlės vyks parapijos salėje:    Pirmadieniais: 16-17 Skaityti toliau…

Registracija į jaunuolių pasiruošimą Sutvirtinimo sakramentui

Kauno Šventosios Dvasios parapijoje jaunuolių pasiruošimo Sutvirtinimo sakramentui registracija pradedama rugsėjo 1 d. Registracija vyks: darbo dienomis parapijos raštinėje 10-13 ir 15-17.30 val. sekmadieniais bažnyčios II aukšte, Alfa kurso patalpose 11-13 val. Registruojami jaunuoliai nuo 15 metų ir vyresni. Pamokos vyks antradieniais arba ketvirtadieniais 16-17.30 val. Šventosios Mišios jaunuoliams vyks sekmadieniais 10 val. Jose, ar Skaityti toliau…

Registracija į suaugusių žmonių pasiruošimą sakramentams

Kauno Šventosios Dvasios parapijoje suaugusių žmonių tikėjimo pagilinimo ir pasiruošimo Sakramentams programa „Ateikite ir pamatysite“ pradedama spalio 5 d. 19 val. parapijos salėje. Registracija vyks: darbo dienomis parapijos raštinėje 10-13 ir 15-17.30 val. sekmadieniais parapijos bažnyčioje antrame aukšte, Alfa kurso patalpose 11-13 val.  Pagal šią programą galėsite pasiruošti Krikštui, Pirmajai Komunijai ir Skaityti toliau…