Kaip kiekvieną dieną pradėti su šypsena veide ir geromis mintimis galvoje?

Kaip įžvelgti paprastuose dalykuose džiaugsmą ir dėkingumą?

Kaip suteikti džiaugsmo kitam?

Tai klausimai, kuriuos dažnas užduodame sau…

Į juos išmintingai atsakė gegužės 24 d. rytą Kauno šv. Kazimiero progimnazijoje viešėjęs Kauno

arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas: „Turime ieškoti, kaip susikalbėti su pasauliu ir

žmonėmis šiuolaikine kalba: per meilę, bendrystę, vienybę ir džiaugsmą“. Arkivyskupo paprastas,

bet kartu didingas nuoširdumas, meilė artimam, pagarba žmogui tarsi kviečia ateiti, džiaugtis,

mylėti, išvysti pasaulį smiltelėje, dangų – lauko gėlėje, sutalpinti begalybę saujoje, o amžinybę –

valandoje… Ir tai pajutome visi mes – pasitikę, atsitiktinai susitikę, prasilenkę, paklausę ar

pasišnekėję su arkivyskupu. Nors, tiesą sakant, Kęstučio Kėvalo dieviškas paprastumas, gebėjimas

įžvelgti kiekviename Dievo kūrinyje nepakartojamai svarbią misiją, akimirksniu griauna varžančias

ribas ir ragina drąsiai bendrauti, klausti ir klausytis šios taurios ir įvairiapusiškos asmenybės.

Tarsi atliepdami arkivyskupo mintį „Esu įsitikinęs, kad Viešpačiui daug svarbiau yra tai, ar mes

stengiamės, nei tai, ar mums viskas pavyksta“, su mokiniais parengėme kuklų, bet prasmingą

pasveikinimą, kuriame skambėjo mūsų mokinių, Kauno Sakralinės muzikos mokyklos ugdytinių,

giesmės bei jautrūs ir nuoširdūs mokinių žodžiai apie Dievo meilę, supratingumą ir atjautą, kai

atsiranda niekada nepavargstantis, tamprus tarpusavio ryšys tarp žmonių, tarp kiekvieno iš mūsų ir

Sutvėrėjo.

Dar labiau mūsų bendruomenę – nuo pirmokėlių iki senjorų – įkvėpė ir pakylėjo galimybė

betarpiškai pabendrauti su arkivyskupu, turint galimybę Jo Ekscelencijos paklausti, diskutuoti. O

klausimų turėjo ir pirmokas, ir aštuntokas. Mokiniams buvo įdomu, kodėl pasirinktas dvasininko

kelias, kokios vertybės svarbiausios, kokia malda mėgstamiausia bei kodėl, kuo skiriasi vyskupo ir

arkivyskupo pareigos, kam reikalingas Sutvirtinimo sakramentas, kokios buvo mėgstamiausios

mokykloje pamokos bei ką labiausiai patinka veikti laisvalaikiu… Vaikų drąsų smalsumą skatino

šios iškilios asmenybės sukurtas nematomas ryšys, kviečiantis tikėti, pasitikėti ir mylėti.

Ne atsitiktinai arkivyskupas Kęstutis Kėvalas atsisveikindamas linkėjo mūsų bendruomenei

tikėjimo, meilės ir atsakomybės. Juk visi savyje nešiojamės gerą naujieną. Ši gera naujiena yra tai,

kad iš tikro nežinome, kokie didūs galime būti, kaip karštai galime mylėti, kiek daug galime

nuveikti ir kiek galime pasiekti.

Ganytojo trumpas buvimas tarp mūsų įkvėpė tvirtam suvokimui, kad pats svarbiausias laikas

gyvenime – dabar, svarbiausias žmogus gyvenime – tas, kuris dabar šalia, o pats svarbiausias

gyvenimo darbas – daryti gera tam, kuris dabar šalia – abipusiam džiaugsmui, bendrai meilės

šventei.

Categories: Naujienos