Š. m. balandžio 1 d., šeštadienį, mūsų parapijoje vyks Atsinaujinimo diena, kurios tema: „Susitaikymas su Dievu ir žmonėmis”. Atsinaujinimo dieną ves kun. Stasys Kazėnas SJ.

Atsinaujinimo dienos programa:

15:00 Dievo gailestingumo vainikėlis bažnyčioje

15:15 Konferencija tema „Susitaikymas su Dievu ir žmonėmis: atleidimas ir patirtų žaizdų gydymas ” bažnyčios salėje. Kun. Stasys Kazėnas SJ

16:00 Kavos pertrauka

16:30 Klausk drąsiai (klausimai – atsakymai)

17:00 Susitaikymo pamaldos su individualia išpažintimi

18:00 Šv. Mišios

Categories: Naujienos