Kovo 11d. Kauno Šventosios Dvasios parapijoje vyko Marijos legiono dvasinės rekolekcijos skirtos pasiruošti ACIES , Marijos legiono narių pasiaukojimo  Mergelei Marijai atnaujinimui. Rekolekcijoms vadovavo Br. kun. Antanas Alvydas Grabnickas OFM. Marijos legiono nariai savo susitikimą pradėjo Šventų Mišių auka ir rožinio malda. Konferencijose buvo kalbama apie santykio su Dievu atnaujinimą, žmogaus daromų nuodėmių priežastis ir pasekmes. Taip pat apie piktosios dvasios veikimą ir priemones jai nugalėti.

Kun .Antanas OFM atkreipė dėmesį į tai, kad neužtenka Dievui tik kalbėti, bet reikia ir Jo klausyti. Ypač įsiklausyti į Gyvojo Dievo žodžius Šventajame Rašte. Maldoje turėtume prašyti dvasių skyrimo dovanos, kad atvira širdimi pasinertume į Dievo meilę ir išvengtume piktojo klastos.

Antra susitikimo dalis buvo skirta Šv. Mišių liturgijos veiksmams ir jų  prasmei suprasti. Kiekvieno tikinčiojo dalyvavimas Šv. Mišiose turi būti atsakingas dalyvavimas Viešpaties aukoje ir sąmoningas vienijimasis bendruomenėje-Bažnyčioje.

Dėkojame br. kun. Antanui Alvydui Grabnickui už puikų susitikimą ,kuris paskatins nuoširdžiai apmąstyti šį Gavėnios laikotarpį ir gerai pasiruošti Marijos legiono ACIES šventei.

Categories: Naujienos